Przypominamy, że z dniem 16 czerwca 2013r. upływa ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do sekcji Open Programme.

Czekamy na propozycje wystaw, instalacji, warsztatów, które odpowiadają na hasło główne festiwalu: „It’s all about humanity”.

Zgłaszając projekt należy pamiętać, że:

- proponowane koncepcje mogą być zarówno prezentacjami zbiorowymi jak i dotyczącymi jednego twórcy lub jednego projektu, muszą jednak spełniać kryteria samodzielnej prezentacji,

- propozycja powinna stanowić zamkniętą kuratorską koncepcję i być opisana w przejrzysty sposób z uwzględnieniem wszelkich elementów koniecznych dla jej przedstawienia (niezbędna powierzchnia, warunki lokalowe, inne specyficzne wymagania (jeśli występują), ewentualnie dodatkowy sprzęt).

Szczegółowe warunki zgłoszenia zawarte są w regulaminie.

Zakończyliśmy rekrutację do Open Programme. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora Sekcji Open Programme – Michała Nowakowskiego