Czekamy na propozycje wystaw, instalacji, warsztatów, które odpowiadają na hasło główne festiwalu: „Świadomość”.

Proponowane koncepcje mogą być zarówno prezentacjami zbiorowymi, jak i dotyczącymi jednego twórcy lub jednego projektu, muszą jednak spełniać kryteria samodzielnej prezentacji.
Propozycja powinna stanowić zamkniętą kuratorską koncepcję i być opisana w przejrzysty sposób z uwzględnieniem wszelkich elementów koniecznych dla jej przedstawienia (niezbędna powierzchnia, warunki lokalowe, inne specyficzne wymagania, jeśli występują, ewentualnie dodatkowy sprzęt).

Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze i zapewnimy im przestrzeń ekspozycyjną podczas Łódź Design 2012. Włączymy je także do programu festiwalowego, co oznacza, że będą objęte promocją w ramach tego wydarzenia. Informacja o wystawie będzie dostępna na stronie internetowej festiwalu, w materiałach prasowych i promocyjnych.

Osoby lub instytucje zainteresowane prezentacją swoich projektów w czasie 6. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi – Łódź Design 2012 – zapraszamy do przesyłania propozycji drogą emailową na adres: openprogramme@lodzartcenter.com.

E-mail zawierać musi:
1. Portfolio aplikującego (cv, profil organizacji, portfolio).
2. Informację o charakterze projektu – wystawa, warsztat, inna forma udziału w festiwalu.
3. Dokument opisujący projekt, który musi zawierać:
- tytuł oraz opis projektu (główna idea, kluczowe tematy, uzasadnienie realizacji projektu);
- dokładny opis projektu (w wypadku wystaw: ilość obiektów, dane o uczestnikach, fotografie obiektów, dokładny opis obiektów z uwzględnieniem informacji o wymiarach, materiałach z jakich obiekty zostały wykonane);
- informacje o proponowanej aranżacji (najlepiej w formie wizualizacji);
- informacje o wymaganiach technicznych dotyczących projektu (np.: oświetlenie, nagłośnienie, itp.).
4. Dodatkowe informacje, istotne przy selekcji nadesłanych zgłoszeń.
5. Informację o ewentualnych sponsorach lub partnerach finansowych projektów oraz o zobowiązaniach wobec nich, związanych z prezentacją projektu (ekspozycja logotypu, materiałów promocyjnych itp.).
6. W temacie e-mail prosimy wpisać tytuł projektu.

TUTAJ znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego.

Jeśli aplikujący posiada taką możliwość, prosimy również o przesłanie informacji o możliwych lokalizacjach dla prezentacji projektu (np.: w galeriach lub instytucjach kultury, z którymi współpracuje aplikujący).

Propozycje można nadsyłać do dnia 30.06.2012 r. włącznie.
Aplikacje składane mogą być jedynie w języku polskim lub angielskim.

Proces selekcji zostanie zamknięty do dnia 30.07.2012r. Organizatorzy festiwalu skontaktują się wyłącznie z autorami wybranych projektów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktowania się z aplikującymi w czasie trwania procesu selekcji w celu uzupełnienia informacji o projekcie.

Informacje o warunkach udziału w sekcji Open Programme Łódź Design Festival 2012
1. Organizatorzy Łódź Design Festival zapewniają:
- przestrzeń ekspozycyjną w ramach festiwalu Łódź Design 2012,
- promocję projektu w ramach standardowych działań promocyjnych festiwalu,
- osobę koordynatora projektu, pracującą przy festiwalu.
2. Autorzy wybranych projektów zobowiązani są do pokrycia wszystkich kosztów związanych z organizacją projektu.
3. Szczegółowe warunki współpracy między autorami projektów a organizatorami Łódź Design Festival 2012 uregulowane zostaną odrębną umową.