Open Programme jest odpowiedzią na rosnące z roku na rok zainteresowanie możliwością zaprezentowania swoich projektów w ramach festiwalu, to przestrzeń do prezentacji wystaw, instalacji, projektów zgłaszanych do programu przez środowisko projektowe. Wielość form gatunków i technik prezentacji decyduje o dodatkowej wartości tego elementu.

Lista projektów zakwalifikowanych do Open Programme:

Operacja Książ (2012 -2013), Monika Patuszyńska
Drzewo (2012), wystawa zbiorowa – kurator: Jarosław Hulbój
Art Food 2013, wystawa zbiorowa studentów School of Form i Royal College of Art – kurator: Marek Cecuła
Wokół Stołu (2013), wystawa zbiorowa prac studentów ASP Gdańsk – kurator: kolektyw studencki ASP w Gdańsku
Współczesne improwizacje (2013), wystawa zbiorowa – kurator: Grupa Tabanda
Polskie Red Doty (2013), wystawa zbiorowa – kurator: Czesława Frejlich

Dodatkowo, część zgłoszonych propozycji do Open Programme zostanie przedstawiona na festiwalu w przestrzeni miasta.

Lista wystaw zakwalifikowanych do Strefy Miasto:

Co Opowiadają Odpowiedzialne Opakowania (2010 – 2013), wystawa zbiorowa prac studentów Pracowni Projektowania Opakowań i Marek ASP Warszawa – kurator: Maciej Konopka
Ćwiartka (2013), wystawa zbiorowa prac studentów Pracowni Projektowania Mebli ASP Wrocław – kurator: Szymon Hanczar, Magdalena Garncarz
Na Styku (2013), wystawa zbiorowa – kurator: Agata Kulik-Pomorska & Paweł Pomorski, MALAFOR
Wyspa Piccolo (2013), instalacja – kurator: LATALAdesign
Nowa FORMA (2013), wystawa zbiorowa – kurator: Wawrzyniec Walczak
Prace domowe (2013), Marta Morawska
Stół za 100 (2012), wystawa zbiorowa prac studentów Pracowni Projektowania Mebli ASP Wrocław – kurator: Szymon Hanczar, Magdalena Garncarz
Struktura (2013), Anna Wręga
The Spirit of Poland (2013), wystawa zbiorowa – kurator: Dorota Kabała
Zużycie sztuki (2013), wystawa zbiorowa – kurator: Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych
WellDone Dobre Rzeczy (2011), instalacja – kurator: Jadwiga Husarska
P^3= Projekt Pawilon Parametryczny (2013), kurator: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Projektowanie Plus Przemysł, Wzornictwo Plus Przemysł (2013), konferencja i wystawa – kurator: Anna Miarka, Krzysztof Chróścielewski
Wzornictwo i przemysł (2012-2013), wystawa zbiorowa – kurator: Krzysztof Chróścielewski

Lista warsztatów zakwalifikowanych do programu:

TUTKI (2013), – Katarzyna Herman-Janiec
Warsztat ekodizajnu (2013), – „Ferwork” Studio Scenografii i Animacjii
weźMy SIĘ ZA SIEBIE (2013), – Natalia Siódmak/ZetPetyi

Projekt zakwalifikowany do Remade Market:

Shop of Form (2012) – Olga Milczyńska/School of Form